SPE 4-8 serii Eduterapeutica Lux

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne przeznaczony jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących z uczniami w wieku 10-15 lat. Pomaga przygotować się do pracy i pracować z uczniami i ich rodzicami w zakresie 4 dysfunkcji (dysleksji, dysortografii, dysgrafii oraz dyskalkulii).

Główne informacje:

  • Wersja językowa: polska
  • Ilość stanowisk: otwarta dla szkoły – nieograniczona liczba stanowisk w obrębie placówki edukacyjnej
  • Typ licencji: edukacyjna
  • Ważność licencji: wieczysta

Aplikacja zawiera ćwiczenia i materiały wspomagające pracę z uczniami z zakresu dysleksji rozwojowej – zarówno z osobami z ryzykiem występowania jak i ze zdiagnozowanymi już problemami. Porusza zagadnienia związane z dysleksją, dysgrafią, dysortografią oraz dyskalkulią. Posiada różnorodne ćwiczenia dla uczniów w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby EdukacyjneEduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne można wykorzystać do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i kompensacyjnych. Dzięki wykorzystaniu programu uczniowie będą chętnie wykonywali ćwiczenia, a to przełoży się na zwiększenie skuteczności tego typu zajęć.

Do dyspozycji prowadzącego jest mnóstwo ćwiczeń, karty pracy, kwestionariusze diagnostyczne oraz poradnik metodyczny. Ćwiczenia można dopasować do zdiagnozowanych problemów ucznia, w razie potrzeby nauczyciel może wydrukować materiał związany z danym problemem i przekazać do wykonania podczas dalszych zajęć lub nawet w domu.
Z pewnością urozmaiceniem zajęć będzie wykorzystanie interaktywnych ćwiczeń i gier edukacyjnych, które zwiększają zaangażowanie ucznia.

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby EdukacyjneEduterapeutica SPE zawiera również materiał, który można wykorzystywać do wspierania kluczowych kompetencji językowych i matematycznych. Mogą z niego korzystać uczniowie z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego, niewielkimi problemami wzroku i słuchu, z nadpobudliwością, z problemami emocjonalnymi oraz problemami ze spektrum autyzmu.

 

Główne cechy Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne:

  • Obejmuje zagadnienia z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
  • Przeznaczony do pracy z uczniami w wieku 10-15 lat
  • Zawiera prawie 500 ćwiczeń i 420 kart pracy
  • Zawiera poradnik metodyczny oraz poradnik dla rodziców
  • W zestawie 1 długopis 3D wraz z szablonami rysunków które zmieniają je w przestrzenne obiekty