SPE 1-3 serii Eduterapeutica Lux

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 1-3 przeznaczony jest dla wychowawców i specjalistów pracujących z dziećmi w wieku 7-10 lat. Pomaga im radzić sobie z uczniami z grupy ryzyka związanego z dysleksją lub dyskalkulią.

Główne informacje:

 • Wersja językowa: polska
 • Ilość stanowisk: otwarta dla szkoły – nieograniczona liczba stanowisk w obrębie placówki edukacyjnej
 • Typ licencji: edukacyjna
 • Ważność licencji: wieczysta

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 1-3

W klasach 1-3 szkoły podstawowej bardzo wiele dzieci posiada problemy związane z dysleksją, dysortografią i dysgrafią. Pakiet Specjalne Potrzeby Edukacyjne stanowi połączenie ćwiczeń multimedialnych z tradycyjnymi grami i materiałami takimi jak karty pracy. Rozwiązanie tego typu pozwala zarówno na pracę indywidualną jak i grupową.
Do dyspozycji użytkownika jest wiele różnorodnych ćwiczeń.

Główne cechy Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 1-3:

 • Obejmuje zagadnienia z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
 • Przeznaczony do pracy z uczniami w wieku 7-10 lat
 • Zawiera 264 ćwiczenia multimedialne i 223 kart pracy
 • Zawiera poradnik metodyczny
 • Zawiera grę „kartonową” Figu-miku
 • Zawiera grę wielkoformatową Pajacyk

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 1-3

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne można wykorzystać do prowadzenia indywidualnych lub grupowych zajęć wyrównawczych oraz kompensacyjno-rewalidacyjnych. Do dyspozycji prowadzącego zajęcia jest mnóstwo ćwiczeń, karty pracy do drukowania i kopiowania oraz poradnik metodyczny. Ciekawym urozmaiceniem zajęć będzie wykorzystanie tradycyjnych gier, które można wykorzystać np. jako ćwiczenia śródlekcyjne lub wśród dzieci, które wcześniej zakończyły zadania w ławkach.
Pomoce te rozwijają u dzieci m.in. motorykę, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, analizę i syntezę wzrokową, koncentrację, pamięć, orientację przestrzenną oraz umiejętności społeczne.

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 1-3Dzięki zestawowi Specjalne Potrzeby Edukacyjne 1-3 wszyscy uczniowie klasy będą mogli osiągnąć korzyści. Dostępne materiały przygotowane zostały w taki sposób, że mogą z nich korzystać wszystkie dzieci w klasie, a nie tylko te z grupy ryzyka dysleksji czy dyskalkulii.
Karty pracy można wydrukować z poziomu programu, więc nauczyciel nie musi mieć obaw, że się mu skończą i z tego powodu nie będzie mógł pracować z innymi uczniami.

Gry wchodzące w skład pakietu Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne:

 • Fiku-Miku – doskonale sprawdza się jako urozmaicenie zajęć indywidualnych i grupowych. Polecana jest szczególnie dzieciom z grupy ryzyka dysleksji z problemami w nauce. Za jej pomocą można m.in. usprawnić u dzieci koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, grafomotorykę, rozwinąć analizę i syntezę wzrokową i słuchową, umiejętności społeczne, pamięć oraz koncentrację.
  Gra FikuMiku składa się z 72 kolorowych kartoników, 5 kart pracy dla uczniów, 4 kart dla nauczyciela oraz 2 przejrzystych instrukcji. Dzięki instrukcji można wykonać kilkanaście przykładowych wariantów gry, ale nie wyklucza to stworzenia własnych rozwiązań przez uczniów.
 • Pajacyk to wielkoformatowa gra, z której można korzystać na dywanie podczas zajęć z dziećmi. Jej głównym celem jest pomoc dzieciom z grupy ryzyka dysleksji ze specyficznymi problemami w nauce. Można wykorzystać ją do zajęć grupowych z dziećmi w wieku 3-12 lat. Za jej pomocą, poprzez połączenie zabawy i ruchu można usprawnić motorykę, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, orientację przestrzenną, a nawet rozładować emocje.
  Gra Pajacyk doskonale sprawdzi się również narzędzie do ćwiczeń śródlekcyjnych.
  Wraz z grą nauczyciel otrzymuje instrukcję zawierającą kilkanaście propozycji wykorzystania jej podczas pracy z uczniami. Różnorodność pomysłów pozwoli dzieciom na przyswojenie umiejętności muzycznych, matematycznych i polonistycznych

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne jest produktem wszechstronnym, który można zastosować w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Rozwiązania w nim zawarte będą pomocne nauczycielom i z pewnością spodobają się uczniom.
Wiele kart pracy – związanych z ćwiczeniami pamięci, myśleniem, koncentracją, percepcją, grafomotoryką czy kaligrafią – będzie urozmaicało zajęcia oraz rozwijało poszczególne zdolności u dzieci.

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 1-3 rozwija u dzieci:

 • Pamięć
 • Orientację przestrzenną
 • Motorykę
 • Koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • Koncentrację
 • Percepcję
 • Myślenie operacyjne
 • Umiejętności językowe