Problemy wychowawcze serii Eduterapeutica Lux

Eduterapeutica – Problemy wychowawcze jest zestawem zawierającym materiały związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom, przemocy, agresji oraz wspierania dzieci z problemami emocjonalnymi w szkole podstawowej.

Główne informacje:

  • Wersja językowa: polska
  • Ilość stanowisk: otwarta dla szkoły – nieograniczona liczba stanowisk w obrębie placów
  • Typ licencji: edukacyjna
  • Ważność licencji: wieczysta

Zestaw stanowi doskonałą pomoc dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów oraz dyrektora. Do ich dyspozycji jest kilkaset dokumentów, konspektów oraz pomocy dydaktycznych, które można wyświetlać na ekranie.
Nauczyciele mogą skorzystać z wielu przydatnych materiałów, takich jak scenariusze zajęć, gry społeczne, poradniki metodyczne, ulotki informacyjne oraz z kompletnych programów profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych. W celu ułatwienia poruszania się po aplikacji i doboru odpowiednich materiałów, zostały one podzielone na trzy grupy: dla klas 1-3, 4-6 oraz 7-8. Dokumenty można w łatwy sposób wyszukiwać i w razie potrzeby wydrukować.

Eduterapeutica – Problemy wychowawcze pozwoli nauczycielom na przeprowadzenie ciekawych i wartościowych zajęć. Dzięki scenariuszom zajęć i poradnikom metodycznym będą oni mogli prowadzić lekcje w sposób atrakcyjny i angażujący uczniów do aktywności.
Wiele materiałów może zostać wykorzystanych przez nauczyciela na spotkaniach z rodzicami (np. na wywiadówkach). Dodatkowo ciekawym rozwiązaniem dla użytkowników programu są szkolenia online.

Główne cechy Eduterapeutica – Problemy wychowawcze:

  • Zawiera materiał z 3 publikacji: Przemoc i agresja, Problemy emocjonalne oraz Uzależnienia
  • Zawiera obszerny moduł terapeutyczny przeznaczony do rozwoju wybranych kompetencji
  • Scenariusze zajęć i poradniki wspierające nauczyciela
  • Gry na zajęcia wychowawcze
  • Możliwość wydruku dokumentów

Do dyspozycji użytkownika programu jest tzw. moduł terapeutyczny oparty na rozwijaniu takich kompetencji jak: funkcjonowanie w grupie społecznej, komunikacja interpersonalna, empatia, samoocena, radzenie sobie z emocjami.