Dysleksja

Eduterapeutica dysleksja jest programem przeznaczonym dla nauczycieli, terapeutów prowadzących zajęcia terapeutyczne z dziećmi mającymi trudności z pisaniem, czytaniem bądź liczeniem. Jest przeznaczony do pracy terapeutycznej dzieci w wieku 5 -9 lat.

 Został zaprojektowany w taki sposób by można było go eksploatować w przypadku różnych grup wiekowych.

 Program w swej oferci zawiera 330 ćwiczeń oraz 137 kart pracy, które mogą być rozwiązywane w domu przez podopiecznych.

Poczas ćwiczeń z wyrazami dzieci uczą się odróżniać samogłoski, spółgłoski i sylaby. Wraz z postępami odczytują i zapisują wyrazy o coraz to większym stopniu złożoności. Wyrazy są uszeregowane od tych najprostszych (opartych na sylabach otwartych) kończąc na wyrazach o większym stopniu skomplikowania. 

Ćwiczenie z zadaniami opiera się na zapamiętaniu i zrozumieniu przez dziecko historyjki wykorzystywanej podczas ćwiczeń. Na jej podstawie dziecko wykonuje 7 różnych zadań z nią związanych oraz pisze test z pamięci i słuchu. 

Elementem programu jest aplikacja terapeuty, w której skład wchodzą narzędzia pozwalające na zdiagnozowanie stopnia ryzyka dysleksji, dyskalkulii dziecka. Posiada również mechanizmy wspomagające prowadzenie terapii takie jak zestawy ćwiczeń, możliwość wydruku dokumentów czy prowadzenie elektronicznego dzienniczka dla każdego dziecka z osobna.

Diagnoza jest składową programu obejmującą cztery elementy ważne dla procesu nauki czytania i pisania. Jednym z jej elementów są funkcje językowe pozwalające na ocenę zrozumienia czytanego teksu, rymów, sylab. 

Funkcje wzrokowe pozwalają ocenić stopień spostrzeżenia sekwencji liter, odróżniania liter jak równieżumiejętność odróżnienia różnic między obrazkami. Funkcje pamięciowe pozwalają sprawdzić umiejętności pamięciowe dziecka w zakresie zapamiętywania słów, figur geometrycznych, rymów i innych związanych z pamięcią wzrokową. Ostatnim elementem diagnozy są funkcje pozwalające na ocenę sposobu myślenia dziecka. 

Rozumie się przez to ocenę stopnia myślenia logicznego podczas rozwiązywania zadania, spostrzegania i odróżniania stosunków przestrzennych, kategoryzowania.

Terapia odbywa się poprzez ćwiczenia powszechnie uznanej metody 18 struktur umożliwiającej na zdobycie i rozwinięcie umiejętności analizy i syntezy wyrazów. W jej skład wchodzą uzupełnianie wyrazów poprzez dopisywanie liter i sylab, dzielenie wyrazów na sylaby, oddzielanie słów od siebie, układanie zdańćwiczenia z pamięci i ze słuchu, przeznaczone do wydruku karty ćwiczeń grafomotorycznych.

Wraz z programem dostarczane są naklejki będące formą nagradzania dzieci za poprawnie wykonane ćwiczenia oraz ćwiczenia do wydruku takie jak karty pracy oraz wskazówki dla terapeutów.
Producent gwarantuje bezp
łatną pomoc techniczną.Wraz z programem dostarczane są naklejki będące formą nagradzania dzieci za poprawnie wykonane ćwiczenia oraz ćwiczenia do wydruku takie jak karty pracy oraz wskazówki dla terapeutów.
Producent gwarantuje bezpłatną pomoc techniczną.

Eduterapeutica Dysleksja uznana została za wyrób medyczny. W związku z powyższym spełnia ona m.in. wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC oraz odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485:2003/AC:2007.