Logopedia

Logopedia z serii Eduterapeutica to nowoczesne rozwiązanie w pracy logopedy.

Umiejętność porozumiewania się za pomocą mowy jest ważnym aspektem w życiu każdego człowieka. Jest pierwszą umiejętnością, z szerokiej gamy, którą zdobywamy będąc jeszcze dziećmi.

Dzięki niej potrafimy w konkretny i szczegółowy sposób wyrazić swoje potrzeby, opinie, myśli, poglądy. Nawet najmniejsze wady wymowy pozostawione same sobie mogą w przyszłości okazać się źródłem różnego rodzaju negatywnych sytuacji. Mogą się wydarzyć związane z nieporozumieniami z powodu źle zrozumianych sentencji.

Równie dobrze środowisko może negatywnie reagować poprzez niepoważne traktowanie bądź wyśmianie osoby z wadą wymowy. Złe przyjęcie dziecka, mającego problemy z wymową, może trwale wpłynąć na jego psychikę.

Eduterapeutica logopedia występuje w dwóch wersjach programu specjalistycznego do diagnozowania oraz prowadzenia ćwiczeń i profilaktyki w zakresie wady mowy. Są to:

Oba te programy pozwalają na zdiagnozowanie oraz podjęcie terapii dziecka w przypadku wad i zaburzeń mowy. 

Pierwszy z nich (Logopedia wersja podstawowa) oferuje kompleksowe narzędzia dla zbadania budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

Można również dzięki odpowiednim modułom terapeutycznym, zbadać słuch fonetyczny dziecka, sposób mowy i artykulacji poszczególnych głosek, wymowę szumiących, ciszących oraz syczących ciągów słów. Program posiada również narzędzie badające sposób artykulacji głoski „r”.

Logopedia poziomu rozszerzonego oferuje wszystkie elementy poziomu podstawowego wzbogacone o artykulację głosek „g” i „k”, słuchu fonematycznego, jąkania jak również moduł terapeutyczny dla mowy bezdźwięcznej.

Programy w obu wersjach zawierają Aplikację terapeuty i aplikację ucznia.