Postawa i ruch

Eduterapeutica postawa i ruch to multimedialny program komputerowy wspiera aktywność ruchową, umożliwia profilaktykę, diagnozowanie i terapię problemów rozwojowych uczniów od lat 6 do 18. 

Program multimedialny Eduterapeutica postawa i ruch pozwala na rozpoznanie i terapię problemów rozwojowych uczniów w wieku od 6 do 18 lat, a także zawiera metodykę postępowania z uczniem o wybitnych predyspozycjach ruchowych. Dodatkowo w zestawie znajduje się skoliometr.

Oprogramowanie to jest niezwykle pomocne w przeprowadzaniu zajęć dodatkowych uczniów z wadami postawy. Zawiera ciekawe podpowiedzi ćwiczeń śródlekcyjnych w formie filmów. Dzięki niemu łatwiej zrealizować projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program Eduterapeutica postawa i ruch jest narzędziem, które znajdujezastosowanie w każdego typu placówkach edukacyjnych,gdzie korzystają z niego nauczyciele kształcenia wczesnoszkolnego, nauczyciele-wychowawcy klas dowolnego poziom nauczania, nauczyciele wychowania fizycznego, rehabilitanci i nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną. Z programu można korzystać przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej.

Wraz z programem dostarczana jest aplikacja Nauczyciela/Terapeuty, która umożliwia przeprowadzenie wstępnej diagnozy stopnia wydolności ucznia. Gdy nastąpi konieczność, to za jej pomocą można wydrukować wzór skierowania do specjalisty. Aplikacja pozwala na zaplanowanie procesu terapeutycznego dowolnego ucznia, zawiera również arkusze diagnostyczne z automatycznym generowaniem profilu wyników. Dodatkowo aplikacja współpracuje z e-dziennikiem.

Oprogramowanie jest bogatym źródłem materiałów dla nauczycieli, zawiera wiele materiałów dla nauczycieli (filmy prezętujące ćwiczenia profilaktyczne). Filmy można podzielić ze względu na rodzaje koordynacji: koordynację ruchową, wzrokowo-ruchową. W programie dostępnych jest ok 100, przeznaconych dla poszczególnych etapów nauczania. Eduterapeutica postawa i ruch zawiera różne karty ćwiczeń dla nauczycieli, karty ćwiczeń dla rodziców, materiały szkoleniowe oraz poradnik metodyczny dla nauczycieli, arkusze diagnostyczne z automatycznym generowaniem profilu wyników i testy kontrolne z arkuszami wyników.

Praktyczne zastosowanie programu:

 • Sprawadzian prawidłowej sylwetki poprzez wstępne kwestionariusze
 • Diagnoza wad postawy
 • Diagnoza sprawności fizycznej
 • BMI
 • Test wydolnościowy
 • Test harwardzki
 • Test KRT (skolioza)
 • Profilaktyka – filmy z ćwiczeniami śródlekcyjnymi
 • Proponowanie zestawów ćwiczeń dla klas 1-3
 • Porady i propozycje dla uczniów wybitnie uzdolnionych
 • Karty ćwiczeń z informacją dla rodziców
 • Profilaktyka poprzez realizację zajęć grupowych
 • Gimnastyka korekcyjna zawierająca m.in. materiały i porady dla nauczyciela specjalisty oraz dokumenty takie jak np. skierowanie do ortopedy
 • Automatyczne pobieranie danych uczniów z dostępnych baz danych (e-dziennik, pliki.xls, itp.)

Główne Informacje:

Wersja językowa: Polska
Ilość stanowisk: otwarta dla szkoły – nieograniczona liczba stanowisk w obrębie placówki edukacyjnej
Typ licencji: Edukacyjna (dla placówek edukacyjnych)
Ważność licencji: wieczysta