Gimnazjum

Eduterapeutica Gimnazjum to specjalistyczne narzędzie do diagnozowania i leczenia specyficznych trudności w uczeniu, występujących u młodych ludzi, które mogą stanowić poważna przeszkodę w ich rozwoju.

Za jego pomocą przygotujesz terapię dla każdego ucznia gimnazjum lub klas 6-8.

Program zawiera przesiewowy Kwestionariusz Diagnozy Wstępnej, dzięki któremu możesz skutecznie określić jakie trudności szkolne posiada dany uczeń oraz co jest ich przyczyną.

Program Eduterapeutica Gimnazjum przygotowany został przez zespół specjalistów z myślą o nauczycielach, pedagogach, psychologach i terapeutach pracujących z młodzieżą w wieku gimnazjalnym.

W programie można przeprowadzić diagnozę umiejętności szkolnych w formie testów dla umiejętności czytania, pisania, pisania ortograficznego, myślenia matematycznego oraz tabliczki mnożenia.

Funkcje programu podzielone zostały na diagnozę wstępna, funkcjonalną oraz diagnozę umiejętności szkolnych. Program pozwala na wygodne katalogowanie wykonanych już diagnoz uczniów – można rejestrować te dane, archiwizować dokumenty, kontrolować proces terapii oraz dokonywać jego analizy. Zawiera również zestaw takich dokumentów jak rozpoznania, skierowania oraz plany zajęć terapeutycznych.

Za pomocą programu Eduterapeutica Gimnazjum możesz dokonać analizy bazowych funkcji rozwojowych, gdyż zawiera wbudowanych wiele interaktywnych narzędzi.

Można np. wykorzystać testy umiejętności, które określą zakres pomocy jaką musi otrzymać uczeń, by uzyskał optymalny poziom funkcjonowania oraz wykorzystywał wszystkie swoje zasoby rozwojowe. Możesz też przeprowadzić terapię grupową oraz kontrolować postępu całej grupy lub pojedynczych uczniów. Za pomocą programu możesz orientacyjnie określić stopień opanowania umiejętności szkolnych w odniesieniu do aktualnej podstawy programowej gimnazjum (klasy 6-8).

Program zawiera:

  • Aplikację nauczyciela/terapeuty
  • Aplikację do diagnozy
  • Aplikację terapeutyczną
  • 360 interaktywnych gier, zabaw i ćwiczeń komputerowych
  • 360 kart pracy
  • 150 ćwiczeń diagnozujących funkcje i procesy poznawcze oraz umiejętności czytania, pisania i liczenia
  • 450 ekranów ćwiczeń na różnych poziomach trudności
  • 65 ćwiczeń grupowych
  • 50 filmów z ćwiczeniami ruchowymi
  • Naklejki – nagrody Dyplomy Materiały dydaktyczne Poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi Wydrukowany komplet kart pracy – aż 600 kart 

Główne informacje:

Wersja językowa: Polska
Ilość stanowisk: otwarta dla szkoły – nieograniczona liczba stanowisk w obrębie placówki edukacyjnej
Typ licencji: Edukacyjna
Ważność licencji: wieczysta