Autyzm

Eduterapeutica Autyzm przeznaczona jest dla pedagogów, nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w wieku 7-15 lat.

Główne informacje:
Wersja językowa: polski
Ilość stanowisk: otwarta dla szkoły – nieorganiczna liczba stanowisk w obrębie placówki edukacyjnej
Typ licencji: edukacyjna
Ważność licencji: wieczysta

Eduterapeutica Autyzm to zbiór praktycznych i różnorodnych materiałów zebranych w jednym miejscu. W pakiecie zawarto przydatne wskazówki, szczególnie dla nauczycieli klas 4-8, jak zachować się w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu oraz jak przygotować całą klasę do integracji z uczniem z ASD. Scenariusze zajęć i pomoce mają służyć do nawiązania dobrych relacji i komunikacji między nauczycielem a uczniem z ASD, natomiast zadania i ćwiczenia dla wszystkich uczniów ułatwiają pokonanie dystansu fizycznego i pomagają w rozwijaniu kompetencji społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Główne cechy Eduterapeutica Autyzm 7-15 lat

 1. Obejmuje zagadnienia z zakresu autyzmu,
 2. Przeznaczony do pracy z uczniami w wieku 7-15 lat
 3. Pakiet zawiera:
  • poradniki dla nauczyciela z informacjami i praktycznymi wskazówkami pomagają w prowadzeniu lekcji w klasach, w których są uczniowie ze spektrum autyzmu,
  • 20 scenariuszy zajęć i zabaw wspierających relacje i komunikację między uczniami,
  • karty pracy integrujące uczniów z ASD,
  • materiały w formie prezentacji multimedialnych dla pedagoga do przeprowadzenia wewnętrznych szkoleń doskonalenia nauczycieli,
  • praktyczne fiszki dla nauczycieli z podpowiedziami, jak wykorzystać mocne strony ucznia z ASD podczas zajęć w szkole,
  • buźki – emotikonki: zarówno te już gotowe jak i do samodzielnego wykonania, pomocne w komunikowaniu się z uczniami,
  • 10 plakatów edukacyjnych dla nauczycieli,
  • dostęp do zbioru filmów edukacyjnych o dzieciach i młodzieży ASD,
  • długopis Banach 3D z kartami pracy do stosowania na zajęciach rewalidacyjno-kompensacyjnych. Pracując z długopisem uczniowie z ASD uczą się koncentracji, cierpliwości, ćwiczą umiejętności manualne (np. właściwy chwyt pisarski); praca z długopisem 3D wyzwala pozytywne emocje, które wspomagają proces uczenia.